Historyczne

Gry Historyczne – to takie w których akcja dzieje się na przestrzeni różnych wydarzeń historycznych.